Raziskovalni program

Raziskovalni program

P2-0123 Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali

Tematika raziskovalnega programa Oblačilno inženirstvo in tekstilni je zasnovanega na treh povezanih sklopih:

a) študij mehanskega obnašanja fleksibilnih materialov,

b) študij celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil in

c) razvoj visokozmogljivih in/ali inteligentnih oblačil,

in je neposredno vpeta v mednarodne raziskovalne tokove oziroma se vključuje v tematike prioritetnih področij Evropske tehnološke platforme za prihodnost tekstilne in oblačilne panoge” in EU okvirnega programa za raziskave in inovacije Horizon 2020.

V okviru raziskovalnega programa smo v preteklem petletnem obdobju raziskali kompleksne deformacije tekstilnih struktur, kjer smo ugotovili da je specifična geometrija podajanja tekstilnih struktur pogojena z anizotropnimi lastnostmi materiala in zahteva poglobljene raziskave reoloških parametrov in mehanskih modelov. Uspešno smo pričeli tudi s študijem toplotno fiziološkega udobja pri nošenju oblačil in raziskavami koncepta celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, kjer smo prišli do pomembnih spoznanj. Vendar so dosedanje raziskave pokazale, da niso rešeni problemi povezani z zagotavljanjem celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, predvsem funkcionalnih zaščitnih in inteligentnih oblačil, ter problemi, povezani s preizkušanjem in testiranjem. Ta področja raziskav ostajajo velik izziv pri nadaljnjem delu.

Glede na podana izhodišča poteka nadgradnja raziskav mehanike tekstilnih struktur s ciljen pridobiti nova teoretična spoznanja o kompleksnem obnašanju tekstilnih struktur, ki bodo služila za analizo in opis obnašanja tkanin v primeru enostavnih in kompleksnih deformacij. Drugi sklop raziskav je usmerjen v proučevanje specifičnih zahtev zagotavljanja udobja pri nošenju konvencionalnih in funkcionalnih oblačil in/ali inteligentnih oblačil, medtem ko je tretji sklop raziskav, ki se neposredno navezuje na rezultate in dognanja celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, usmerjen v razvoj visokozmogljivih in/ali inteligentnih oblačil.